Wednesday, 24/07/2019 - 16:52|
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Hải
Thông tin chi tiết:
Phan T
Kế toán Phan T
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0914097647
Email phant.pgd@tentinh.edu.vn
Mạng xã hội