Wednesday, 24/07/2019 - 16:40|
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Hải
Thông tin chi tiết:
Lý Thị A
Cán bộ VP Lý Thị A
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 059.3821111
Email lythia.pdg@tentinh.edu.vn
Mạng xã hội