Wednesday, 24/07/2019 - 16:09|
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ninh Hải
Thông tin chi tiết:
Đinh Ngô Viên
Phó Trưởng Phòng Đinh Ngô Viên
Ngày tháng năm sinh 03/01/1971
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử Nhân
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 02593874572
Email vingovien@gmail.com
Mạng xã hội